Мбал Самоков » Кардиологично отделение

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ

Началник отделение - Д-р Николай Кабрански Началник отделение - Д-р Николай Кабрански

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ – 32 легла

от които 6 легла за интензивно лечение

 Отделението по кардиология  на „МБАЛ –Самоков” ЕООД е разположено е на 7 етаж в двата корпуса на основната болнична сграда – блок А и блок Б. Отделението разполага с 32 болнични легла .

В отделението е разкрит сектор за неинвазивна функционална диагностика на сърдечно-съдовата система:

 • Кабинет Холтер ЕКГ и Холтер кръвно налягане
 • Кабинет Велоергометрия и Ехокардиография на вътрешни органи
 • Кабинет ЕКГ
 • Кабинет за функционално изследване на дишането и спирометрия

Отделението по кардиология  разполага със следната високоспециализирана апаратура:

 • Ехокардиограф
 • Велоергометър
 • ЕКГ апарати
 • Холтери ЕКГ
 • Холтери кръвно налягане
 • Пациентни монитори
 • Негативоскоп
 • Дефибрилатори
 • Апарат за обдишване тип Амбу
 • Инфузионни помпи
 • Набор за интубация
 • Кардиопулмонална ресуститация

Отделението по кардиология предлага много добри условия и грижи за пациентите си, като медицинските специалисти непрекъснато повишава квалификацията си и следят новостите в медицината.

Отделението работи по следните клинични пътеки:

 

Клинични пътеки
16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация 
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 
37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com