Мбал Самоков » Кардиологично отделение

Кардиологично отделение

КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ – 39 легла

II ниво на компетентност

КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ на „МБАЛ –Самоков” ЕООД е разположено е на 7 етаж в двата корпуса на основната болнична сграда – блок А и блок Б. Отделението разполага с 39 болнични легла .

В отделението е разкрит сектор за неинвазивна функционална диагностика на сърдечно-съдовата система:

 • Кабинет Холтер ЕКГ и Холтер кръвно налягане
 • Кабинет Велоергометрия и Ехокардиография на вътрешни органи
 • Кабинет ЕКГ
 • Кабинет за функционално изследване на дишането и спирометрия

Кардиологично отделение разполага със следната високоспециализирана апаратура:

 • Ехокардиограф
 • Велоергометър
 • ЕКГ апарати
 • Холтери ЕКГ
 • Холтери кръвно налягане
 • Пациентни монитори
 • Негативоскоп
 • Дефибрилатори
 • Апарат за обдишване тип Амбу
 • Инфузионни помпи
 • Набор за интубация
 • Кардиопулмонална ресуститация

Персоналът на Кардиологично отделение предлага много добри условия и грижи за пациентите си, като непрекъснато повишава квалификацията си и следи новостите в медицината.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com