Мбал Самоков » Отделение по ортопедия

Отделение по ортопедия

Началник отделение- Д-р Румен Бончев Началник отделение- Д-р Румен Бончев

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ – 9 легла

II ниво на компетентност

Отделение по ортопедия и травматология е с петнадесет годишна история. Разположено е на третия етаж в блок „Б” .

В отделението се извършват спешни и планови операции. То е оборудвано с необходимата апаратура за качествено обслужване на пациентите –рентгенови апарати, ЕКГ –апарати, Пациентен монитор, Апарат за раздвижване на долен крайник, Остеоденситометър.

Операционната зала е оборудвана с нужния инструментариум и необходимата апаратура за извършването на хирургични намеси.

Лекарите работещи в отделението са с придобита специалност „ Ортопедия и травматология” и с дългогодишен стаж по специалността.

Медицинските сестри, работещи в отделението и операционната зала имат необходимите завършени курсове за следдипломна квалификация.

 

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com