Мбал Самоков » Вътрешно отделение

Вътрешно отделение

Началник отделение- Д-р Лиляна Бодурова Началник отделение- Д-р Лиляна Бодурова

ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ – 30 легла

III ниво на компетентност

Вътрешно отделение е обособено и съществува в структурата на болницата от 1957г. Разположено е на 6 етаж в два корпуса – блок А и блок Б с разкрити 30 легла:

4 легла - ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ
4 легла - ГАСТРО-ЕНТЕРОЛОГИЧНИ
8 легла - ЕНДОКРИНОЛОГИЧНИ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
7 легла - ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
7 легла - НЕФРОЛОГИЧНИ

 • Ендоскопски кабинет
 • Кабинет за функционално изследване на дишането и спирометрия
 • Център за обучение на диабетно болни

Вътрешно отделение разполага с необходимата апаратура и специалисти за цялостна диагностика, лечение и наблюдение на пациенти със заболявания в областта на пулмологията, ендокринологията и гастроентерологията.
Вътрешно отделение разполага със високоспециализирана диагностична апаратура:

 • Гастроскоп
 • Колоноскоп
 • Апарат за функционално изследване на дишането
 • ЕКГ апарати
 • Пациентни монитори
 • Негативоскоп
 • Дефибрилатори
 • Инфузионни помпи
 • Набор за интубация
 • Инхалатори

В отделението работят лекари с придобити специалности по Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Ендокринология и болести на обмяната, Гастроентерология.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com