ОАИЛ

Началник отделение - Д-р Борислав Филчев Началник отделение - Д-р Борислав Филчев

ОАИЛ – 8 легла

в т.ч 2легла – Клинична токсикология

II ниво на компетентност

ОАИЛ към „МБАЛ –Самоков” ЕООД е разкрито през 2001г. Отделението е разположено на деветия етаж на основната сграда на болницата, източен блок, в непосредствена близост до Операционния блок.

Всяко интензивно легло е оборудвано с централна кислородна и вакуумна инсталации, мониторна система и необходимите съоръжения за провеждане на интензивно лечение.
Отделението е оборудвано с необходимата апаратура за анестезия и дихателна реанимация на фирмата „Дрегер”, транспортен респиратор, модерна мониторна система на фирмата „Шилер”, нужната апаратура за сърдечна реанимация, съвременен електрокардиограф, инхалатори и перфузори.

Всички лекари, работещи в отделението са с придобита специалност „Анестезиология и интензивно лечение”, дългогодишен стаж по специалността и притежават необходимите сертификати за работа.

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com