Мбал Самоков » Услуги

УСЛУГИ

УСЛУГИ ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК

                        I.  КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ:

1.      №1      Стационарни грижи при бременност с повишен риск

2.      №2      Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 

3.      №3      Оперативни процедури за задържане на бременност

4.      №4.1Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест.с. включително

5.       №4.2Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест.с. до 26 г. с. на плода

6.      №5      Раждане

7.      №6      Грижи за здраво новородено дете

8.      №7      Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

9.      №9      Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

10.  №16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

11.  №27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

12.  №29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

13.  №33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

14.  №36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик за лица над 18 години

15.  №37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик за лица над 18 години

16.  №38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

17.  №39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст

18.  №40.1 Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст

19.  №40.2 Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст

20.  №41.1Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

21.  №41.2Диагностика и лечение при инфекциозно - алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

22.  №42.1 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

23.  №45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

24.  №47 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

25.  №48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст след 28-ия ден от раждането

26.  №49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст след 28-ия ден от раждането

27.  №50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза за лица над 18 години

28.  №52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив за лица над 18 години

29.  №53 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив за лица над 18 години

30.№54Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

31.№56Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви  (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

32.  №61 Диагностика и лечение на мултипленна склероза за лица над 18 години

33.  №62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи за лица над 18 години

34.  №63 Лечение на епилептичен статус

35.  №67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест

36.  №72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години

37.  №78.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

38.  №84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит за лица над 18 години

39.  №87.1 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

40.  №88.1 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

41.  №106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години

42.  №106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години

43.  №107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

44.  №108 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

45.  №111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

46.  №113.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип /диагностична/

47.  №113.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

48.  №114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

49.  №115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

50.  №127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност само за код на заболяване I80.2 иI82.1

51.  №158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

52.  №160 Нерадикално отстраняване на матката

53.  №162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

54.  №163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 

55.  №164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената 

56.  №165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

57.  №169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

58.  №171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

59.  №173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

60.  №175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

61.  №177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

62.  №179 Оперативни процедури върху апендикс

63.  №180 Хирургични интервенции за затваряне на стома за лица над 18 години

64.  №181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

65.  №182 Оперативни процедури при хернии за лица над 18 години

66.  №183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

67.  №184 Конвенционална холецистектомия за лица над 18 години

68.  №185 Лапароскопска холецистектомия за лица над 18 години

69.  №186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

70.  №188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

71.  №190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност за лица над 18 години

72.  №191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

73.  №191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години в условията на спешност

74.  №192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции за лица над 18 години

75.  №193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1  за лица над 18 години

76.  №194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия за лица над 18 години

77.  №195 Оперативно лечение при остър перитонит за лица над 18 години

78.  №196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси за лица над 18 години

79.  №197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания за лица над 18 години

80.  №199.1Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания за лица над 18 години

81.  №199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания за лица над 18 години

82.  №205 Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение за лица над 18 години

83.  №208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

84.  №209 Хирургично лечение при травма на главата за лица над 18 години

85.  №210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

86.  №216 Спешни състояния в гръдната хирургия за лица над 18 години

87.  №217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник в условията на спешност

88.  №219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

89.  №220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност в условията на спешност 

90.  №222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

91.  №232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца

92.  №235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

93.  №253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания за лица над 18 години

94.  №254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

95.  №256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето

96.  №262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

97.  №263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

98.  №264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

99.  №265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

100. №999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна про

 II.    АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ:

1.      №1 Хрониохемодиализа

2.      №4 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

3.      №11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

4.      №22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

5.      №23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

6.      №25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

7.      №26 Амбулаторни хирургични процедури

8.      №28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

9.      №29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене

10.  №33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

11.  №34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт над 18 години

12.  №99Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека…

III.  КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:

                                   №1 „Диализно лечение при остри състояния.

 

Извънболнична медицинска помощ /СМДИ/ и /ВСМДИ/ от пакети:

Ø  „Клинична лаборатория”

-        09.02 Общи имуноглобулини IgM

-        09.03 Общи имуноглобулини IgG

-        09.04 Общи имуноглобулини IgA

-        09.05 С3 компонент на комплемента

-        09.06 С4 компонент на комплемента

-        10.08   fT4

-        10.09   TSH

-        10.10   PSA

-        10.11   CA-15-3

-        10.12  CA-19-9

-        10.13  CA-125

-         10.14 алфа-фетопротеин

-         10.15 Бета-хорионгонадотропин

-        10.21 Progesteron

-        10.22 LH

-        10.23 FSH

-        10.24 Prolactin

-        10.25 Estradiol

-        10.26Testosteron

-        10.27 Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза-Anti-TPO

-        10.34   Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

-        10.61    СЕА

           

Ø   „Клинична микробиология”,

-        02.07 RPR (или Васерман)

-        02.09 Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)

-        02.10 Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)

-        02.11 Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)

-        02.12 Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

-        02.13 Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

-        02.14 Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др, Грам ( - ), Гъби (C. albicans) и др.

-        02.15 Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Анаероби, Corynebacterium

-        02.16 Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium

-        02.17 Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

-        02.19 Антибиограма с 6 антибиотични диска

-        02.20 Chlamydia (сух тест)

 

Ø   „Клинична патология”,изследване на :

-        10.38 лимфен възел;

-        10.39 млечна жлеза;

-        10.40 простата;

-        10.41 щитовидна жлеза;

-        10.42 слюнчена жлеза;

-        10.43 коремен орган;

-        10.44 бял дроб, ларингс и трахея;

-        10.45 медиастинум;

-        10.46 туморни формации в коремната кухина;

-        10.47 полов орган;

-        10.48 устна кухина, фаринкс и хранопровод;

-        10.49 кожа и кожни лезии;

-        10.50 мускул;

-        10.51 подкожен тумор;

-        10.52 органи на пикочната система;

-        10.53 око и очни лезии;

-        10.54 става;

-        10.55 външно ухо;

-        10.56 нос;

-        10.57 костен мозък.

-        07.01 цитонамазка от храчка;

-        07.02 седимент от урина;

-        07.03 секрет от млечна жлеза;

-        07.04 лаважна течност от пикочен мехур

-        07.05 секрет от външна фистула;

-        07.06 секрет от рана (вкл. оперативна);

-        07.07 синовиална течност.

-        07.08 лаважна течност от уретери,

-        07.09 цитонамазка от женски полови органи;

-        07.10 цитонамазка от устна кухина;

-        07.11 цитонамазка от очни лезии;

-        07.12 материал от кожни лезии;

-        07.13 лаважна течност от пиелон;

 

Ø   „Образна диагностика”,

-        10.01 Компютърна аксиална или спирална томография

-        10.03 Мамография на двете млечни жлези

 

Ø  ”Кардиология ”

-        89.50 ЕКГ Холтер мониториране

-        89.41 сърдечно –съдов тест с натоварване

-        88.77 Доплерова сонография

-        89.61 Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер моноториране)

 

Ø   „Физикална и рехабилитационна медицина”.

-        Пакет “Физикална и рехабилитационна медицина”
-        99.88 – Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

1Амбулаторен преглед - по желание на пациента

2Консултативен преглед - консултация от собствен или външен специалист по желание на пациента

3Манипулации - вземане на венозна кръв, подкожна инжекция, мускулна инжекция, венозна инжекция , вземане на намазка за цитологично изследване, аборт по желание и други.

4Функционални изследвания-ЕКГ,Холтер ЕКГ, Холтер кръвно налягаане, функционално изследване на дишането ,велоергометрия.

5Образна диагностика-рентгенови изследвания,ехография на коремни органи,ехокардиография,доплерова сонография на артерии и вени , фиброгастроскопия , фиброколоноскопия

6Лабораторни изследвания

  • Клинични изследвания
  • Кръв-диференциално броене, еритроцити,хемоглобин,левкоцити,тромбоцити,СУЕ
  • Биохимични изследвания - кръвна захар, фосфор,калций,желязо,хематокрит,триглицериди,холестерол,алфа амилаза,албумин,общ белтък,алкална фосфатаза,АСАТ,АЛАТ,SGOT,SGPT,билирубин - общ и директен, урея,креатинин,пикочна киселина,протромбиново време,кръвно-захарен профил,АКР.
  • Урина- албумин,захар,кетотела,pH,билирубин,уробилиноген,седимент,специфично тегло.
  • Хистологични и цитологични изследвания - малка биопсия, оперативен материал,цитологично изследване

7Физиотерапевтични и рехабилитационни процедури:

Кинезитерапевтични процедури:

  • Групова лечебна гимнастика;
  • Общоукрепваща гимнастика;
  • Аналитична гимнастика;
  • Лечебна гимнастика със специализирани методики;

Електротерапия - лечение с високочестотни токове,средночестотни токове и нискочестотни токове, електростимулация , магнитно поле , ултразвук, Д`Арсонвал.

 

Светлинно - лечебни процедури - лечение с ултравиолетови и инфрачервени лъчи

 

Топлотерапия - лечение с парафин.

 

Лазеротерапия - на кожни повърхности

 

Инхалационно лечение.

 

Масаж - лечебен , частичен, на цялото тяло , със специализирани техники.

 

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com