Детско отделение

Началник отделение - Д-р Светла Николова Началник отделение - Д-р Светла Николова

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ - 35 легла

II ниво на компетентност

Детско отделение е разположено на втория етаж в блок А и блок Б на „МБАЛ –Самоков” ЕООД.

В отделението работят квалифицирани и добре подготвени специалисти, ползващи се с добър опит и авторитет, които непрекъснато повишават квалификацията си. Всички лекари са с призната специалност по Детски болести.

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com