Мбал Самоков » Хирургично отделение

Хирургично отделение

Началник отделение- Д-р Стойчо Гълъбов Началник отделение- Д-р Стойчо Гълъбов

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ – 30 легла

II ниво на компетентност

Хирургично отделение към „МБАЛ –Самоков” ЕООД е с петдесет годишна история. Разположено е на осмия етаж в двата корпуса – блок А и блок Б на основната болнична сграда.

Отделението разполага със стандартно оборудване – ЕКГ апарат, монитор, дефибрилатор, перфузори,негативоскоп, хир. Инструментариум за септични и асептични превръзки, системи за аспирация за кислород и сгъстен въздух, болнични легла, реанимационни легла и нужните за ХО осветителни тела.

Операционните зали са оборудвани с необходимата апаратура за миниинвазивна хирургия на фирма „Волф”, за анестезия на фирмата „Дрегер”, модерна мониторна система на фирмата „Шилер”, нужният инструментариум и консумативи, необходими за извършването на хирургични намеси.

Всяко интензивно легло е оборудвано с централна кислородна и вакуумна инсталации, мониторна система и необходимите съоръжения за провеждане на интензивно лечение. Всички лекари, работещи в отделението са с придобита специалност „ Хирургия” и с дългогодишен стаж.

 

МБАЛ САМОКОВ

Карта

Контакти

град Самоков
ул. Македония 49

 

Тел: 0722 / 6 64 13
Факс: 0722 / 6 60 68
Централа: 0722/ 98 110; 98 111; 0889 980 133

 

E-mail: office@mbal_samokov.com